/ 1 نظر / 54 بازدید
عطر خدا

_____[گل] [گل] [گل] ____________[گل] [گل] [گل] ___[گل][گل][گل][گل][گل]_______[گل][گل][گل][گل][گل] _[گل][گل][گل][گل][گل][گل]____[گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]_[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] [گل] [گل][گل] _[گل][گل] [گل] [گل]....................[گل][گل] [گل] [گل] __[گل][گل][گل][گل] عـــطر خــدا [گل][گل][گل][گل][گل] ___[گل][گل][گل] ................. [گل][گل][گل][گل] ____ [گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل][گل] _______[گل][گل] [گل] [گل] [گل] [گل][گل] __________[گل] [گل] [گل] [گل] [گل] ____________ [گل][گل][گل][گل] _______________[گل] [گل] ________________[گل] سلام دوست من ؛ امیدوارم خوب و سلامت و شاد باشی افتـخار داریم که با این دعوتنامه "شما" رو به یک اتفاق خوب مهمون کنیم ... عـطرخـدا «جایی از جنس آرامش و امید» رو دیدید تا حالا ؟؟ با مطالب زیبا و دلنشین آپ شد... صمـیمانه حضورتون رو خوش آمد میگیم [لبخند][گل] [گل] عطر خدا،رسیدن به آرامش خدایی ... و تجربه یک زندگی عاشقانه www.AtreKhoda.com