/ 4 نظر / 59 بازدید
bita

movafagh bashy kar jalbieh

bita

i9ur09098i90ioiorpij92

bita

zebast

m.sh

سلام کار جالبی را شروع کردی اگر عکس هایت مربوط به طبیعت شهرستان خودمان باشه بهتر ، چون با این کار طبعت شهر خرامه را بیشتر می توانی معرفی کنی در ضمن در یک صفحه اگر چندین تصویر باشه جالب تر میشه . موفق باشی[گل]